Informacje

Ubezpieczenie mieszkania i domu

Zalanie, pożar, przepięcie czy kradzież wcale nie są rzadkością. Z odpowiednim ubezpieczeniem można odtworzyć utracony majątek.

Twój dom i mieszkanie to więcej niż mury. Ubezpieczenie w pełnym wariancie pozwala odkupić utracone mienie tej samej jakości i rodzaju.
 
Dobry wybór w dobrej cenie!!!!
 
Ubezpieczenie mienia domowego i stałych elementów wykończeniowych to:
• niskie wymagania, jeśli chodzi o minimalny poziom zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
• łatwość zawarcia umowy przez wybór jednej z trzech wartości sumy ubezpieczenia
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mieszkania
 
Ponadto oferujemy ubezpieczenia domu w budowie oraz domków letniskowych.
Domy jednorodzinne oraz stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny oraz KATASTROFY BUDOWLANEJ.
Za dodatkową opłatą, ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju mogą zostać objęte: mienie ruchome oraz stałe elementy domu jednorodzinnego.