Informacja

CZAS SIĘ UBEZPIECZYĆ

Ubezpieczenia nie są wynalazkiem współczesnym, już w starożytności działalność ludzi cechowała się przezornością.

Współczesne firmy ubezpieczeniowe mogą się poszczycić 100 letnią historią. W Polsce po II wojnie światowej funkcjonowały tylko dwa zakłady ubezpieczeniowe: Państwowy Zakład Ubezpieczeń (ubezpieczał klientów indywidualnych i duże podmioty gospodarcze) oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, które zajmowało się ubezpieczaniem w obrocie z zagranicą. 

Aktualnie w Polsce działa kilkadziesiąt towarzystw ubezpieczeniowych. U nas mają Państwo dostęp do oferty kilkunastu z nich.

 

Do klienta należy wybór, do agenta pomoc w doborze najkorzystniejszej oferty.